Gå til hovedindhold

Opsamling fra Møde 2 afholdt 21. september 2020

-

Indhold

  Medlemmerne af borgersamlingen mødtes til deres andet møde den 21. september 2020 fra kl. 17-21.00. Mødet startede med et kort tilbageblik på møde 1. Herefter fortsatte borgersamlingen deres arbejde med at finpudse borgersamlingens interne spilleregler, videreudvikle de værdier, som skal guide borgersamlingens anbefalinger og uddybe de temaer, som borgersamlingen vil fokusere på i deres anbefaling til kommunalbestyrelsen.

  Derefter blev borgersamlingen præsenteret for 2 inspirationsoplæg – et om fællesskaber og et om de store byudviklingsområder i Albertslund. Begge oplæg havde fokus på at give borgersamlingen noget af den viden, som blev efterspurgt på møde 1. Borgersamlingens ekspertgruppe havde igen i samarbejde med We Do Democracy sat rammerne for indholdet af de to inspirationsoplæg.

  På mødets sidste del vendte borgersamlingen tilbage til arbejdsbordene og fortsatte dialogen om temaer og vision for borgersamlingens arbejde og anbefalinger. Som afslutning på mødet gav borgersamlingen nye inputs til programmet for de kommende møder i borgersamlingen.

  Program 

  Se film af de oplæg, som borgersamlingen blev præsenteret for, læs oplægsholdernes powerpoint-præsentationer og følg med i borgersamlingens drøftelser ved at følge de forskellige links i programmet nedenfor. 


  ​Mandag den 21. august 2020 – bygning M, Liljens kvarter 2 – Albertslund

  __________________________________________________________________________________

  ​17.00  Velkomst og introduktion v. Zakia Elvang, We Do Democracy

  Medlemmerne af borgersamlingen så tilbage på møde 1 og arbejdede videre med at finpudse og fastsætte spilleregler for, hvordan de vil arbejde sammen.

  17.30 Borgersamlingens værdier og hvad de betyder i praksis

  Medlemmerne videreudviklede de værdier for borgersamlingens arbejde, som de kom frem til på det første møde. Medlemmerne talte med hinanden om, hvilke værdier, der er de vigtigste, hvad de for medlemmerne betyder i praksis, hvor de allerede findes og udleves i praksis, samt eksempler på, hvor eller hvornår disse værdier mangler.

  18.00 Borgersamlingens centrale spørgsmål

  I fællesskab drøftede medlemmerne derefter de centrale spørgsmål og temaer, som på nuværende tidspunkt er styrende for borgersamlingens arbejde.

  ​18.20 Pause og en sandwich

  ​18.30 Fællesskabernes kraft v. Nadja Pass, rektor Samtidens Akademi og initiativtager til Borgerlyst

  Her kan du se et resumé af oplægget og Nadjas powerpoint-præsentation

  ​​

  19.00 De store udviklingsområder i Albertslund v. Pernille Bech, planchef i Albertslund Kommune

  Her kan du se et resumé af oplægget og Pernilles powerpoint-præsentation

  ​19.20 Temaer vi skal finde svar på og udvikle anbefalinger indenfor

  Med de 2 inspirations oplæg i frisk erindring vendte medlemmerne tilbage til arbejdet med at udvikle anbefalinger til fremtidens Albertslund. I første omgang tog medlemmerne igen fat i skitserne til temaerne. Ved bordene blev ideer til temaer videreudviklet, diskuteret og justeret i forhold til arbejdet fra aftenens første del. Desuden arbejdede borgersamlingen med hvilke dilemmaer, udfordringer, muligheder og ideer, de på nuværende tidspunkt ønsker at arbejde videre med under hvert tema.

  ​​

  20.00 Vision og spørgsmål til næste gang  

  Borgersamlingen arbejde med, hvad en vision er og indeholder. I borgersamlingen handler arbejdet med en vision om medlemmernes drømme om, hvordan fremtidens Albertslund skal se ud. Visionen bruges som fundament og retning for arbejdet med borgersamlingens anbefalinger. Ved bordene havde medlemmerne dialog omkring, hvad de allerede nu tænker, de gerne vil have med i en vision for fremtidens Albertslund. Afslutningsvis bød medlemmerne ind med inputs og spørgsmål til de kommende møder, som var fremkommet på baggrund af dagens og sidste gangs arbejde og oplæg.

  20.30 Opsamling, refleksion og hvad sker der næste gang, v. Zakia Elvang, We Do Democracy

  ​​

  21.00 Tak for denne gang

  Her kan du høre hvordan medlemmerne Line og Flemming oplevede det andet møde i borgersamlingen.