Gå til hovedindhold

Lancering af borgersamlingens anbefalinger

Mandag den 14. december præsenterede medlemmerne af borgersamlingen anbefalingerne for Kommunalbestyrelsen og resten af Albertslund. Gense lanceringen og dyk ned i materialet ved at følge de forskellige links herunder.

 • Læs op

Indhold

  I 2019 vedtog Kommunalbestyrelsens politikken Fælles om Albertslund. En politik for albertslundere af albertslundere, som skal vise vejen for, hvordan kommunale medarbejdere, politikere og borgere kan være fælles om at udvikle byens fremtid. Samtidig blev Kommunalbestyrelsen enige om at oprette et Medborgerskabsråd sammensat af tilfældigt udpegede albertslundere. 

  Medborgerskabsrådet blev nedsat som en borgersamlingen bestående af 36 tilfælde, repræsentativt lodtrukne albertslundere, som siden august 2020 har arbejdet ud fra problemformuleringen: Albertslund står foran en udvikling af byen som skaber mulighed for op mod 10.000 nye borgere over de næste 10 år. Vi ønsker borgersamlingens hjælp til at forestille os, hvordan et fremtidigt Albertslund skal se ud – hvad skal der til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber?

  Mandag den 14. december kulminerede arbejdet, da borgersamlingen præsenterede sine anbefalinger for kommunalbestyrelsen. Lanceringen foregik virtuelt via ZOOM på grund af hensynet til coronasituationen.  

   

  Program

  Gense lanceringen og dyk ned i materialet fra aftenens præsentation til kommunalbestyrelsen i programmet nedenfor. 

  ​Mandag den 14. december 2020 – fra klokken 17 til 18 via ZOOM
  __________________________________________________________________________________

  Velkomst v. Borgmester Steen Christiansen
  Zakia Elvang fra We Do Democracy gav efter en hurtig hilsen og rammesætning af aftenen ordet videre til borgmester, Steen Christiansen, som bød velkommen og takkede for borgersamlingens dedikerede arbejde med det store og komplekse spørgsmål, kommunalbestyrelsen lagde ud til albertslunderne i sommers. 


  17.00 Præsentation af program og overblik over mødedeltagere v. Zakia Elvang
  Herefter gav Zakia en kort introduktion til aftenens program og formen for den præsentation af anbefalingerne, som 3 repræsentanter fra borgersamlingen stod klar til at levere. 

   

  17.10 Præsentation af anbefalingerne – og undervejs spørgsmål og kommentarer fra kommunalbestyrelsen
  Præsentationen af Borgersamlingens vision, værdier og 8 anbefalinger foregik i tre runder.

  Hver anbefaling består af en titel, anbefalingens krop med principper og prioriterede forslag samt billeder
  Efter hver anbefaling indbød Zakia kommunalbestyrelsesmedlemmerne til at stille spørgsmål

  I første runde præsenterede Olivia Borgersamlingens vision, værdier samt de 2 anbefalinger "En kulturel og levende by gennem hele livet" og "Erhverv, der skaber lokalt liv".

  I runde to præsenterede Stiig de 3 anbefalinger; "Små og store fællesskaber styrkes", "Blandede boformer" og "Bæredygtigt og varieret byggeri".

  Miran præsenterede i tredje runde de 3 anbefalinger "Frontløber for samspil med og bevaring af naturen", "Fremtidens trygge by" og "Ny identitet, der tilgodeser både nuværende borgere og nytilflyttere".

  Find PowerPoint-præsentationen med anbefalingerne, som blev vist under lanceringen, her

   

  17.55 Afrunding
  Som afslutning viste Borgersamlingen en film fra deres afsluttende sjette møde, som giver et indtryk af dele af anbefalingerne og den hybride arbejdsform, som borgersamlingen på grund af COVID-19 har arbejdet under i de to seneste møder. 

  Se eller gense filmen her:

  Inden borgmester, Steen Christiansen, rundede mødet af og igen takkede borgersamlingen for deres store arbejde, fik deltagerne mulighed for en efter en at opsummere mødet med ét ord. Vestegnsråstyrke, håb, tro på fremtiden, smuk, engagement, dialog var bare nogle af dem.

   

  Gense hele lanceringen i videoen herunder eller via dette link