Gå til hovedindhold

Kommunalbestyrelsens respons

Juni 2021

Indhold

    Under mødet den 24. juni takkede kommunalbestyrelsen endnu en gang borgersamlingens medlemmer for deres store og seriøse arbejde. Borgmesteren understregede, at borgersamlingen i hans optik har været en uhyre stor succes, der har givet både mening og energi – noget han håber, kommunalbestyrelsen kan holde fast i videre frem. Se livestream fra kommunalbestyrelsesmødet her

    Kommunalbestyrelsen og fagudvalg bakker grundlæggende op om den værdimæssige retning, borgersamlingen udstikker i anbefalingerne. Det videre arbejde med anbefalingerne vil ske på både visions-, strategisk og konkret niveau. Borgersamlingens vision bliver for eksempel del af visionen for den kommende kommuneplan. Et andet eksempel er, at anbefalingerne omsættes til retningslinjer for den kommunale planlægning, hvor det er muligt. En række forslag er eller bliver gennemført i det almindelige arbejde. Og så godkendte kommunalbestyrelsen konkret, at der i første omgang arbejdes videre med at undersøge tre specifikke forslag fra anbefalingerne; en årlig begivenhed der binder Albertslund Kommune sammen, bedre tryghedsskabende belysning og tryggere byrum samt etablering af et brugerdrevet værksted med offentlig adgang.

    Arbejdet med borgersamlingens anbefalinger kommer til at fortsætte mange år frem. I denne grafiske oversigt over rammen for det videre arbejde med anbefalingerne får man et billede af hvordan kommunen vil gå til arbejdet. Samtidig åbner anbefalingerne masser af invitationer til- og muligheder for at alle byens borgere selv tager del i at omsætte anbefalingerne til konkrete begivenheder, tiltag og handlinger. Kommunalbestyrelsen er enige om, at det i det politiske arbejde fremover er helt afgørende at holde fast i- og formidle borgersamlingens anbefalingers betydning.