Gå til hovedindhold

Evaluering af borgersamlingen

Evalueringen af Albertslunds første borgersamling belyser borgersamlingens styrker og begrænsninger og kortlægger læring fra processen. Evalueringen er baseret på spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews med borgersamlingens medlemmer, samt en evaluering i borgersamlingens ekspertgruppe.

 • Læs op

Indhold

  Læs evalueringen af Borgersamling om Fremtidens Albertslund her.

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 12. oktober 2021 behandlede politikerne evalueringen af Borgersamling om Fremtidens Albertslund.

  Se live stream fra kommunalbestyrelsesmødet her.

  På mødet drøftede kommunalbestyrelsen evalueringen og tiltrådte indstillingen om, at centrale elementer fra borgersamlingsmetoden skal fastholdes som redskaber til borgerinvolvering i fremtiden. Desuden godkendte kommunalbestyrelsen forslaget om at nedsætte en ny borgersamling i den kommende valgperiode. Enhedslisten (Ø) undlod at stemme. 

  Læs referatet fra kommunalbestyrelsesmødet her.